Predavanje: Bosna i Hercegovina na putu u euroatlantske integracije

Predavanje održano 27.08.2010. godine.

Adresa:
Kneza Domagoja bb
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: info@politicka-akademija.ba
Telefon: +387 36 382 314
https://www.politicka-akademija.ba
Copyright Politička Akademija